Izvođač


TATJANA  DIMITRIJEVIĆ

TATJANA DIMITRIJEVIĆ

Fotografija: Aleksandar Angelovski
(Izvor: www.kcgm.org.rs; Facebook: @kulturni.centargornjimilanovac)

 

Trenutni programi


Nijedan program se trenutno ne pokreće.

Fotografija: Aleksandar Angelovski
(Izvor: www.kcgm.org.rs; Facebook: @kulturni.centargornjimilanovac)

 

LJUBAV I MODA

LJUBAV I MODA

Pozor
DRAGANA / LJILJA

Preporuke